Trường THCS Hàm Nghi đóng chân trên địa bàn thôn Măng La xã Ngok Bay- TP Kon Tum